Jak jste se mnou spokojeni?

Recenze

Ze 106 oslovených klientů dotazník vyplnilo 88 respondentů. Dotazník byl vytvořen za účelem zkvalitnění služeb. Pro objektivnost hodnocení byl dotazník anonymní. Průzkum proběhl od 1.1.2017 do 31.12.2017.