Intuitivní výklad z Tarotu

Intuitivní Tarot s využitím energie tazatele

Bezprostředně před výkladem nepijte kávu a alkoholické nápoje. Výklad se nedoporučuje při antibiotické, chemoterapeutické léčbě a zvýšené tělesné teplotě. Při výkladu je nutné mít ruce bez šperků a hodinek.

Délka výkladu trvá cca 1 hodinu

Správcem osobních údajů je společnost Orákulum Česko IČ: 04434901, se sídlem Palackého náměstí 104, 258 01 Vlašim. Vaše osobní údaje jsou ze strany Orákulum Česko zpracovávány pouze na základě a v rozsahu dovoleném nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, (GDPR). Vaše osobní údaje nejsou poskytovány třetí straně a po poskytnutí objednané služby jsou skartovány. Stisknutím tlačítka "Odeslat" souhlasíte s poskytnutím svých osobních údajů za účelem poskytnutí služby.